Privacy verklaring – Pressure

Contactgegevens

Pressure hecht veel waarde aan de privacy en bescherming van uw persoonsgegevens.
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring hierover vragen heeft kan u ons contacteren via onderstaande contactgegevens :
Pressure
Frans van Haelenstraat 49
2880 Hingene – Bornem
Pressure.blowerdoor@gmail.com
0473/60.81.35
BTW nummer : BE 26979622325329

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Pressure verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
- onderhouden van contact (telefonisch of via mail en/of per post)
- facturering
- uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht


Pressure kan voor bovenstaande doelstellingen de volgende persoonsgegevens van u vragen :
- Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

Pressure verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Pressure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden in elk geval niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om bij Pressure een verzoek in te dienen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens. U kan altijd verzoeken uw persoonlijke
gegevens te corrigeren of te verwijderen.
Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons een verzoek te sturen naar pressure.blowerdoor@gmail.com.
Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging persoonsgegevens

Pressure hecht veel belang aan de beveiliging van uw persoonsgegevens tegen
verlies ofwel onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens.

Klachten

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be).

Wijzigingen privacy verklaring

Pressure kan haar privacy verklaring wijzigen.
Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.